E88CC,Tesla,audio tubes

     Home   Tubes   Military Surplus    Antiques


Tubes

Military Surplus

Antiques

  •  

  •  

  •  

 

       
 

NOS E88CC (6DJ8,6922) Tesla audio tubes

 

 

      Home                                 E-mail

 

 

    


 

   Last update : 2011.08.05. 01:25

 

 

 


2004 Zeitmann tubes 
Design:   Zeitmann-tubes